Gepassioneerd als het om mensen gaat
Actuele vacatures

Vertrouwenspersoon

Ondanks de goede wil van iedereen zou zich een situatie voor kunnen doen waarin u zich onplezierig bejegent voelt of waarin u van mening bent dat u te maken heeft met “ongewenst gedrag” jegens u. Wanneer u melding wilt maken van dit voor u “ongewenste gedrag” (bijvoorbeeld agressie, geweld of seksuele intimidatie) en, om wat voor reden dan ook geen gebruik kunt of wilt maken van de klachtenprocedure van Jobmax Uitzendburo B.V., dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Jobmax. De vertrouwenspersoon van Jobmax Uitzendburo B.V. is mevrouw Riet Jansen van Context Coaching uit Doetinchem. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0314-332640 en per mail bereikbaar op rietjansen@contexttraining.nl. 


 

Twitter

Volg ons
Ambassadeur van Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding