Gepassioneerd als het om mensen gaat
Actuele vacatures

Klachtenprocedure

Jobmax Uitzendburo BV kent een gedragscode die erop is gebaseerd dat al onze activiteiten 100% fatsoenlijk worden uitgevoerd. Op basis van deze gedragscode wordt ieder individu op dezelfde wijze en met hetzelfde respect aangesproken en geholpen, ongeacht huidskleur, ras, geaardheid of politieke gezindheid. Deze gedragscode hebben wij met elkaar afgesproken omdat wij willen dat al onze medewerkers in een omgeving kunnen werken die vrij is van discriminatie en illegaal of onethisch handelen.

Heeft u toch een klacht of een probleem? Dan is ons uitgangspunt dat wij klachten en problemen in eerst instantie in onderling overleg oplossen. Hiervoor kunt u terecht bij uw intercedent. Indien u samen niet tot een oplossing van de klacht komt, dan kunt u zich wenden tot Eugène te Wildt, algemeen directeur van Jobmax Uitzendburo B.V.

Jobmax Uitzendburo B.V.
Stadsplein 7
7041 JA ’s-Heerenberg
0314-343877
06-53643813
eugene@jobmax.nl

Een door u ingediende klacht wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd en inclusief de bijbehorende correspondentie en uiteindelijke oplossing gearchiveerd in uw personeelsdossier.

Twitter

Volg ons
Ambassadeur van Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding