Gepassioneerd als het om mensen gaat
Actuele vacatures

Wets- en CAO wijzigingen 2015

Vanaf 1 januari en 1 juli 2015 wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de duur en inhoud van arbeidsovereenkomsten. Daarnaast wijzigt het ontslagrecht. De wijzigingen hebben betrekking op zowel de ketenwetgeving als ook de fasenwetgeving.

Tevens zijn er een aantal veranderingen vanuit de ABU CAO voor Uitzendkrachten en krijgt ieder bedrijf vanaf een bepaalde schaalgrootte te maken met de participatiewet. Indien het quotum uit de participatiewet niet wordt gerealiseerd komt daar vanaf 2016 ook nog eens de Quotumwet overheen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten welke wijzigingen betrekking hebben op uw organisatie en/of hoe u deze mogelijke wijzigingen het best toepas. Indien deze informatiebehoefte ook binnen uw organisatie speelt, neem dan gerust contact met ons op en maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Wij komen graag en vrijblijvend bij u langs.

Twitter

Volg ons
Ambassadeur van Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding