Gepassioneerd als het om mensen gaat
Actuele vacatures

Uitzendburo

Typerend voor de benadering van Jobmax is de persoonlijke aanpak, die zich vertaalt in een nauwe betrokkenheid bij uw organisatie. In een inventariserend gesprek met de verantwoordelijke(n) binnen uw organisatie komen niet alleen de inhoudelijke aspecten van de functie, maar ook de bedrijfscultuur aan de orde. Op basis van deze gegevens selecteren we uit onze bestanden de meest geschikte kandidaat, of vindt hiervoor een speciale wervings- en selectieprocedure plaats.

De eerste paar werkdagen van uw nieuwe uitzendkracht intensiveren wij onze begeleiding. Tijdens deze periode kan hij of zij een goede affiniteit krijgen met de werkzaamheden en kennismaken met de toekomstige collega’s. We willen dat onze kandidaten bewust kiezen voor de baan die hen wordt aangeboden. Zo wordt voortijdige uitstroom voorkomen en kunnen de  kennis en vaardigheden zich verder ontwikkelen. Hiermee is het rendement voor beide partijen optimaal.

Na de aanstelling houden we frequent persoonlijk contact met u en onze uitzendkracht. Zo  blijven we  voeling houden met de voortgang, de motivatie en de wederzijdse tevredenheid. We vertellen u hier graag meer over in een vrijblijvend persoonlijk gesprek.

 

Twitter

Volg ons
Ambassadeur van Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding