Gepassioneerd als het om mensen gaat
Actuele vacatures

SBB

SBB erkenning

Jobmax Uitzendburo B.V. is sinds 27-01-2010 door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Door deze erkenning is Jobmax Uitzendburo B.V. bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen.

SBB

SBB is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Als kenniscentrum ondersteunt zij zowel bedrijfsleven als middelbaar beroepsonderwijs. De MBO-opleiding(en) waarvoor de erkenning van Jobmax Uitzendburo B.V. (goedkeuringsnummer 9771445) geldt, staan vermeld in het register erkende SBB-leerbedrijven.

Zuinig met erkenningen

SBB gaat zuinig om met erkenningen. In het verlengde van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) stelt SBB hoge eisen aan de omgeving waar mbo-studenten in economisch/administratieve beroepen, ICT en veiligheid hun stage beleven. Er moet sprake zijn van een volwaardige werkplek en een concrete uitdaging, studenten moeten een minimaal aantal uren kunnen besteden aan hun stageopdracht en elk gewenst moment een beroep kunnen doen op een gekwalificeerde coach. Door hier streng op toe te zien, wil SBB het aantal kwalitatieve leerplekken veilig stellen om daarmee de aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven te optimaliseren.

Twitter

Volg ons
Ambassadeur van Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding