Gepassioneerd als het om mensen gaat
Actuele vacatures

Payrolling

Bij payrolling fungeert Jobmax Uitzendburo formeel als de werkgever van uw uitzendkracht(en). Dit betekent dus ook dat we de volledige salarisadministratie doen en dat we verantwoordelijk zijn voor het inhouden en afdragen van de sociale premies. U heeft dus geen administratieve rompslomp. Er zijn nog meer voordelen. 

Een voorbeeld: u heeft een nieuwe medewerker die in principe goed bevalt, maar die nog te kort bij u werkt om te kunnen beslissen of u hem of haar in vaste dienst wilt nemen. Payrolling biedt u dan de  mogelijkheid om de wettelijke proeftijd te verlengen. Zo kunt u straks een weloverwogen beslissing nemen. U kunt payrolling ook gebruiken in combinatie met uw oproepcontracten en
0-uren contracten. Normaal gesproken zou u dan verplicht zijn om minimaal 3 uur per oproep uit te betalen, ook al wordt er minder gewerkt. Nog een voorbeeld; stel u voor dat uw 0-urencontractanten middels arbeidsverleden garantie-uren opbouwen. Met payrolling omzeilt u deze kostbare obstakels. U betaalt uw arbeidskrachten alleen voor de uren die zij daadwerkelijk maken. 

Over deze en andere mogelijkheden vertellen we u graag meer in een vrijblijvend persoonlijk gesprek.

 

Twitter

Volg ons
Ambassadeur van Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding