Gepassioneerd als het om mensen gaat
Actuele vacatures

Stichting Normering Arbeid

 
Audit

Jobmax Uitzendburo BV is onlangs weer geauditeerd en gecertificeerd inzake de aansluiting bij de Stichting Normering Arbeid. De audit vond plaats op basis van de eisen conform NEN 4400-1. Tijdens deze audit heeft Jobmax Uitzendburo BV wederom aangetoond te voldoen aan de meest recente eisen die gesteld worden aan de personeelsadministratie en loonadministratie. Jobmax is uitzonderlijk trots te behoren tot een zeer klein keurkorps dat een dergelijk zware screening afsluit zonder enige afwijking of opmerking. Het aantal gecertificeerde uitzendondernemingen binnen de uitzendbranche neemt toe, maar het aantal ondernemingen dat de screeningen dan ook compleet foutloos, dus met een 10, afsluit is zeer beperkt te noemen.

Select keurkorps

Doordat Jobmax Uitzendburo BV gedurende de laatste 6 screeningen geen minor en major afwijkingen heeft gekregen en de structuur van de organisatie meer dan gezond is, is Jobmax Uitzendburo BV nu toegetreden tot een beperkte en selecte groep uitzendorganisaties die nog maar eens per jaar geauditeerd hoeven te worden.

Door gebruik te maken van bij de SNA aangesloten uitzendorganisaties zijn werkgevers beter beschermd tegen fraude. In de vorm van de Nederlandse norm  NEN 4400-1 norm is er nu één landelijk eisenpakket voor uitzendondernemingen, opgesteld door de uitzendbranche, partijen uit het bedrijfsleven en een vertegenwoordiger vanuit de vakorganisatie.

De nieuwe norm NEN 4400-1 is echter niet alleen bedoeld voor degene die arbeid inhuurt, maar ook voor degene die werk aanneemt. De industrie, de uitzendsector, de agrarische sector en de vleessector hebben in de norm hun controles en registraties op elkaar afgestemd. De norm stelt strenge eisen aan de personeelsadministratie, de loonadministratie, de financiële administratie maar zeker niet in de laatste plaats ook de algemeen organisatorische aspecten, het opleidingsniveau van het Jobmax-personeel en het op de juiste wijze handelen conform de diverse CAO’s. Ook geeft de norm de criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet.

Jobmax Uitzendburo BV heeft als goedgekeurde organisatie een certificaat ontvangen en is opgenomen in een centraal register NEN 4400-1 dat via internet te raadplegen is.

Overheid

De NEN 4400-1 norm komt tegemoet aan de wensen van de Tweede kamer. Die hebben begin 2008 de regering verzocht om een goed en transparant systeem van zelfregulering in de uitzendsector te bevorderen om zo werkgevers en werknemers beter te beschermen tegen fraude.

Jobmax Uitzendburo BV was al lid van de ABU, de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen, en de Stichting Financiële Toetsing. Daarmee voldeed Jobmax al aan de belangrijke graadmeters voor kwaliteit in de uitzendbranche.


Download hier ons SNA certificaat

 

Downlaod hier het ABU persbericht over de vrijwaringsregeling per 1 juli 2012

Twitter

Volg ons
Ambassadeur van Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding