Gepassioneerd als het om mensen gaat
Actuele vacatures

Detachering

Jobmax Uitzendburo heeft vele honderden uitzendkrachten tot haar beschikking. Het gaat hierbij voornamelijk om medewerkers op uitvoerend niveau, met gerichte vakopleidingen en ervaring in uiteenlopende functies en branches. Deze mensen zijn per direct of op korte termijn beschikbaar voor detachering.   

Detachering is een vorm van uitzendwerk die de laatste jaren bij onze opdrachtgevers sterk aan populariteit heeft gewonnen. Door de vaak langer lopende samenwerkingsverbanden is het rendement van de werkzaamheden hoog: de kennis en de vaardigheden van de uitzendkracht kunnen zich goed ontplooien en worden optimaal benut. U beperkt het risico van de uitstroom van arbeidskrachten, maar u blijft ondertussen wél flexibel. Bovendien geeft detachering u als opdrachtgever meer financiële bewegingsvrijheid. Zo is bijvoorbeeld, onder bepaalde voorwaarden, het UWV bereid de aanstelling van een gedetacheerde medewerker gedeeltelijk te subsidiëren. 

Over deze en andere mogelijkheden vertellen we u graag meer in een vrijblijvend persoonlijk gesprek.  

 

Twitter

Volg ons
Ambassadeur van Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding