Gepassioneerd als het om mensen gaat
Actuele vacatures

Organisatie

De behoefte aan ervaren en gekwalificeerde medewerkers is niet altijd te voorspellen.

Het al dan niet verwachte vertrek van personeel, (tijdelijke) groei van bedrijfsactiviteiten, maar ook bijvoorbeeld tijdsdruk bij het vervullen van permanente functies: er zijn talloze situaties denkbaar waarin Jobmax Uitzendburo u uitstekend van dienst kan zijn. Waarom uitgerekend Jobmax?

Belangrijk is dat we u variabele arbeidsmarktbemiddeling aanbieden. U bent altijd verzekerd van een oplossing op maat, wat uw arbeidsvraag ook is. Maar dat is niet het meest typerende van Jobmax.
Onze organisatie onderscheidt zich vooral doordat we, naast onze opdrachtgevers, ook onze uitzendkrachten als onze klanten beschouwen. We investeren erg veel in hun werving, selectie en in hun voortdurende begeleiding. Op deze manier krijgen we haarscherp in beeld wat de ervaringen, de arbeidswensen en de talenten zijn van onze medewerkers. Daar maken we vervolgens serieus werk van. Het gevolg is dat we beschikken over een pool van medewerkers die bijzonder betrokken en gemotiveerd zijn.


Tegelijkertijd schenken we veel aandacht aan de relatie met en tevredenheid van onze opdrachtgevers. Kortom, wij bieden u intensieve en persoonlijke dienstverlening tegen scherpe tarieven. Er zijn maar weinig uitzendburo’s die ons dát kunnen nadoen.


Sinds januari 2007 bestaat er één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dit keurmerk scheidt voor u het kaf van het koren als het gaat om betrouwbare uitleners van werk. Deze norm werkt volgens de NEN 4400 norm. Op basis van Keten- en Inlenersaansprakelikheid bent u zèlf aansprakelijk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en riskeert u hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. Door uitsluitend te werken met ondernemingen die volgens Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid gecertificeerd zijn, beperkt u uw risico. Bovendien onderstreept u het belang dat uw onderneming aan fatsoenlijk werkgeverschap en eerlijke concurrentie hecht. De norm van de Stichting Normering Arbeid ontslaat u helaas niet van uw eigen verantwoordelijkheid. U zult bijvoorbeeld nog steeds ook zèlf naar de identiteit van ingehuurde werknemers moeten vragen. Op www.normeringarbeid.nl vindt u een checklist van zaken waar u in ieder geval zelf op dient te letten. Jobmax Uitzendburo B.V. behoort tot de gecertificeerde uitzendbureaus, zie hiervoor ook het openbare register op www.normeringarbeid.nl.


Blijft er nog maar één vraag over: wanneer en waarmee kunnen we u van dienst zijn?
 

Twitter

Volg ons
Ambassadeur van Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding